Case Studies
Kontakt
O NAS
O nas
O nas

Optymalizacja wg Słownika Języka Polskiego, 

to „organizowanie jakichś działań, procesów itp. 

w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy 

jak najmniejszych nakładach”. 

Aby jednak organizować działania trzeba najpierw zbadać stan obecny.

WYSŁUCHANIE

Pierwszym krokiem jest rozmowa. Każda współpraca powinna zacząć się od poznania, ustalenia wspólnych definicji

i jak najlepszych sposobów komunikacji. Interesuje mnie historia firmy, jej cele i wyobrażenie ścieżki rozwoju jaką mają zarządzający. 

Każda organizacja jest inna, tak samo jak każdy człowiek jest inny. Ważne są dla mnie wszystkie ogniwa obecnie funkcjonującego procesu. Potrzebuję poznać jakie cele i korzyści są tymi najważniejszymi dla zarządzających firmą. 

 

Wysłucham wszystkiego co wiesz.

 

OBSERWACJA

Wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę i wypracowane metody, obrazuję procesy jakie zachodzą w firmie. Obserwuję pracowników, ich stanowiska i obowiązki. W pracy zespołowej ważne są nie tylko podziały obowiązków, ale też to, jak wszyscy grają do jednej bramki. Potrzebuję poznać zasoby firmy – to podstawowe narzędzia, dzięki którym działa i z których wykorzystaniem, można stworzyć jeszcze lepszy przepływ. Ważne są dla mnie relacje. Między stanowiskami, ale też między ludźmi, którzy je zajmują. 

 

Uważnie spojrzę na firmę jak na jeden organizm i wsłucham się w jej tętno.

 

ANALIZA

Obserwując firmę jako jeden organizm zbieram dane do analizy jego kondycji. Rozkładając na czynniki cały proces,

ale nie zapominając o jego całości zdefiniuję miejsca, w których przepływ nie jest naturalnie drożny. Znajomość lokalizacji najciaśniejszych meandrów procesu pozwala na poznanie ich przyczyny i zastosowanie udrożnień, które pozwolą wyeliminować problemy i poprawić przepływ w całej organizacji. Ponad to, znając stan obecny i jego możliwości analizie poddawane są cele, tak aby dążyć do miejsca, do którego możemy dotrzeć.

 

Analizując od ogółu do szczegółu, znajdę przyczynę złej kondycji firmy.

 

STRATEGIA

Tak jak ze zdrowiem czy poprawianiem kondycji ciała, po diagnozie chorób potrzebny jest plan naprawczy. Strategia pracy nad poprawą stanu obecnego musi jest tworzona z uwzględnieniem celów do jakich dążymy. Opracowany plan zawiera zadania konieczne do wykonania, propozycję narzędzi do wdrożenia, ale też określa to wszystko w czasie i przestrzeni firmy. Wychodząc od stanu obecnego, uwzględniając posiadane zasoby materialne i ludzkie ruszamy w kierunku realnego celu.

 

Dobry plan działania jest podstawą dobrej realizacji zadania.

 

NARZĘDZIA

Znając proces jaki zachodzi w firmie, mając obraz zasobów jakie są do dyspozycji oraz poznając pracowników wybieram

te narzędzia, które najbardziej pasują do potrzeb danej organizacji. Nie proponuję wdrażania całych filozofii produkcyjnych, wybieram z nich te metody, które pomogą udrożnić konkretny proces. Nie będę sugerować rozwiązań dedykowanych wielkim produkcjom, jeśli pracuję z manufakturą. Celem nie jest wprowadzenie samego narzędzia (czy to informatycznego

czy analogowego), celem jest usprawnić proces i pracę osób, które są w niego zaangażowane.

 

Młotek służy do wbijania gwoździ, nie do wkręcania śrub.

 

WDROŻENIE

Wykonanie zadań mających poprawić przepływ w firmie, wymaga wykonania ich w opracowanej wcześniej kolejności

oraz odpowiedniej ilości czasu. To etap nauki nowego. Strategia uwzględnia w tym czasie fakt, że to co robi firma będzie działo się wolniej. Potrzebny jest czas, zaangażowanie pracowników, możliwość skupienia się na nauce i wdrażaniu nowych narzędzi i metod pracy. A to wszystko po to, aby zrobić to jak najszybciej i jak najdokładniej.

 

Nauka w praktyce polega na robieniu, tego co nowe. 

 

EFEKT

Pierwszy weryfikowany efekt, to sprawdzenie, czy zaproponowane i wdrożone narzędzia w praktyce sprawdzają się tak dobrze, jak w dopracowanej teorii. Na bieżąco, jeśli coś nie jest odpowiednie następuje korekta. Przez cały proces wdrażania

i obserwowania wprowadzonych zmian sprawdzane jest, czy wyznaczone wcześniej cele dążą do realizacji.

Wiele efektów działań zauważalnych będzie po upływie odpowiedniego, dla każdej organizacji innego, czasu. 

 

Każda transformacja wymaga czasu, środków i cierpliwości zanim spostrzeże się efekty. 

 

KORZYŚĆ

Korzyści to nie tylko bezpośrednie efekty wprowadzonych działań. Wiele z nich jest niemierzalnych i można dostrzec

je dopiero po czasie. Komfort, płynny przepływ, brak konfliktów, równowaga to niewymierne korzyści, do których często przyzwyczajamy się tak szybko, że możemy nie zauważyć ich nastania. 

 

Nie wszystkie zyski są policzalne.

 

SPOKÓJ

Spokój jest największą niemierzalną wartością jaką daje dobre i efektywne przeprowadzenie procesu zmian i udrażniania przepływu w organizacji. Kadra zarządzająca, zyskując spokój w aspekcie codziennych spraw, może skupić się na rozwijaniu firmy i stawianiu sobie następnych celów. Pracownicy pracując w uporządkowanym, płynnym systemie mogą skupiając się na jasno określonych zadaniach w ramach jawnych odpowiedzialności realizować siebie bez frustracji i dążyć do celów wyznaczanych firmie. 

 

Przestrzenią budzącą kreatywność i zapał jest spokój. 

 

OPTYMALIZACJA

Optymalizacja to nie tylko zlokalizowanie problemu. Bez tego kroku zmiany nie mogą zajść, bo nie wiemy, gdzie jest problem, ale na tym proces się nie kończy – od tego powinien się on zacząć. 

Optymalizacja wg Słownika Języka Polskiego, to „organizowanie jakichś działań, procesów itp. w taki sposób, aby dały

jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach”. 

Aby jednak organizować działania trzeba najpierw zbadać stan obecny. Żeby nowe narzędzia i metody dostosowywać

do zdrowo współpracującej ze sobą organizacji, i jednocześnie, aby te narzędzia i metody jak najlepiej dostosować, indywidualnie dopasować do konkretnej firmy. 

 

testimonials
TESTIMONIALS
Skontaktuj się z nami
Scroll Up