Case Studies
Case Studies
CASE STUDY
Poprzedni Następny

WKK Papiorek - optymalizacja.

WKK Papiorek - optymalizacja.
Case Study Case Study

WKK Papiorek
Optymalizacja produkcji skrzydeł samolotu ultralekkiego.

 

Przedsiębiorstwo: Średniej wielkości firma z siedzibą w Polsce.
Branża: lotnictwo.
 
Kiedy wybierałam kierunek studiów, wielu moich znajomych dziwiło się,
że porzucam rozwój artystyczny na rzecz Politechniki. Dla mnie jednak oczywista była chęć rozwijania technicznych zainteresowań, które zajmowały mnie od początku przygody z lotnictwem. Bardziej niż kariera pilota, ciekawiło mnie to, jak to wszystko jest zrobione. I tutaj po raz kolejny trzeba było przeliczyć siły na zamiary, uświadomić sobie własne ograniczenia,
ale też dostrzec predyspozycje i potencjał. Tym samym, nie zostałam konstruktorem, a inżynierem produkcji. Ważnym jednak jest, że kierunek jaki skończyłam, był przede wszystkim techniczny, a dopiero w drugiej kolejności uczył nas o zarządzaniu. 

Między fizyką, metrologią, wytrzymałością materiałów a materiałoznawstwem znalazły się jednak przedmioty o tym, jak produkować, jak optymalnie ustawiać produkcję i jak już istniejące procesy optymalizować. To pochłonęło mnie na tyle, że stało się celem mojej zawodowej drogi, której pierwszym wyzwaniem była praca inżynierska. 

 

Zdobywam zgodę na poznanie firmy zajmującej się produkcją podzespołów lotniczych i całych maszyn latających. Przedsiębiorstwo prowadzone jest przez znakomitego Konstruktora, którego projekty i ich realizacje latają
z uznaniem szybowników po całym świecie. 


Średniej wielkości firma wyspecjalizowała się w produkcji kompozytów
i w tej technologii wytwarza swoje produkty. Skala produkcji nie jest duża, wytwarzane są pojedyncze, powtarzalne egzemplarze lub małe, kilkusztukowe serie produktów. Wynika to m.in. z definicji produkcji laminatu. Jest to ręczna praca, na dużych powierzchniach form (jedna forma = długość skrzydła x szerokość skrzydła), polegająca na odpowiednim układaniu tkanin (np. węglowych), przesączaniu ich żywicami. Technologia jest ograniczona przez czasy i warunki utwardzania się laminatu. 

 

Firma zajmuje się jednocześnie produkcjami różnych elementów. Pracownicy podzieleni są na mniejsze zespoły zajmujące się kolejnymi wątkami produkcji. Składy są elastyczne w zależności od potrzeb. Każdy zespół ma wyznaczoną osobę decyzyjną i zarządzającą jednocześnie. Komunikacja jest bezpośrednia, dokumentacja produkcyjna jest papierowa. 

 

Celem moje pracy jest poznanie, zbadanie i zmapowanie procesu produkcji skrzydeł do ultralekkiego górnopłata włoskiej konstrukcji. Ponadto mam zidentyfikować wąskie gardła, rozeznać proces produkcji w kontekście marnotrawstwa i zaproponować zmiany optymalizujące cykl wytwarzania. 

 

Pierwszy krok w mojej pracy to zapoznanie się z zespołem, którego pracę będę obserwować. Są to pracownicy z doświadczeniem i wiedzą w zakresie produkcji kompozytów. Skład osobowy dobrany jest tak, aby liczba pracowników, którzy laminowali już taki produkt była większa, niż nowo zaangażowanych. Do realizacji przypisani są zarówno nowi
– doszkalający się w tym zakresie pracownicy, jak i tacy, którzy mieli już
do czynienia z produkcją tego konkretnego podzespołu.
Zakład jest podwykonawcą zagranicznego producenta samolotów. W firmie nie jest produkowany cały samolot, jedynie jego skrzydła, stery kierunku oraz stateczniki wysokości. Technologia produkcji jest wszystkim bardzo dobrze znana. Jest skomplikowana i bardzo czasochłonna. 


Czasem technologicznym określa się tu czas utwardzania materiału - między zakończeniem procesu laminowania a możliwością wyjęcia detalu z formy.
Te czasy są znane i liczone w dniach. Czas trwania operacji przygotowawczych jest określony w przybliżeniu.

 

Drugi krok to zapoznanie się z dokumentacją konstrukcyjną i wykonawczą.
Do wglądu dostaję metryki budowy przygotowane wg międzynarodowych standardów, ale w języku polskim oraz rysunki konstrukcyjne przygotowane przez zleceniodawcę. 

 

Trzeci etap pracy, trwający zdecydowanie najdłużej, to obserwacja pracowników przy całym procesie produkcyjnym. 

 

Czwarty krok to powrót do teorii, ponieważ dane zebrane w trakcie obserwacji procesu systematyzuję w postaci mapy procesu produkcyjnego. 

 

Uważna obserwacja procesu produkcji eksponuje następujące wnioski: 

 • dokumentacja technologiczna zawiera wszelkie potrzebne dane,
  ale nie jest na tyle szczegółowa, żeby spowalniać i wydłużać proces,
 • dzięki odpowiedniemu uzupełnianiu dokumentacji przez kierującego zespołem, kontrola jakości może prześledzić proces post factum,
 • pracownicy są ekspertami w swojej dziedzinie,
 • przechowywanie papierowej dokumentacji technicznej luzem w kartonach na hali produkcyjnej nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem,
 • proces produkcyjny jest bardzo dobrze przygotowany, materiały dostarczane są w odpowiednim czasie,

Zmapowanie procesu produkcyjnego wskazało:

 • marnotrawstwo czasu w zakresie prac przygotowawczych – cięciu tkanin,
 • możliwość optymalizacji czasu produkcji o około 41% przy efektywniejszym wykorzystaniu etatowego czasu pracy,
 • że technologicznie długi proces produkcji jest dodatkowo wydłużany
  przez pracowników,

Niestety w niedługim czasie po przedstawieniu efektów pracy, produkcja podzespołów do samolotu zostaje przerwana, przez co proces nie doczekuje się optymalizacji. Zarząd firmy przyjmuje je jednak uważnie i dzięki mapowaniu jednego procesu produkcyjnego przygląda się innym projektom, które są prowadzone w zakładzie. 

 

testimonials
TESTIMONIALS
Skontaktuj się z nami
Scroll Up